Rozpis tréninků


Vážení rodiče našich začínajících tanečníků složek TS3 a TS4.

Přicházíme s nabídkou finanční podpory našich začínajících tanečníků na letošní prázdniny, kterou budeme hradit z dotace MŠMT program VIII.

 Podpora bude směřována vždy na finanční zajištění tréninkového procesu nad rámec celoročního pravidelného trénování a je následující:

  •  taneční páry účastnící se 1. běhu soustředění v Pršticích dostanou příspěvek na individuální lekce ve výši 2000 Kč (na pár 5 lekcí)
  • tanečníci, kteří se zúčastní 1. běhu dostanou příspěvek 2150 Kč (na osobu) na účast na 3. běhu soustředění v Pršticích (tj. kurzovné zdarma), v případě účasti pouze na 3. běhu bude podpora 50%
  • lekce z podpory viz. výše si můžete vybrat během 1. i 3. běhu.
  • obou soustředění se můžou děti zúčastnit včetně přespání a stravy, nebo je můžete pouze dovážet.

Upozorňuji, že počínaje tímto týdnem již nejsou prektisy. V červnu jsou tréninky pouze 2 týdny a tedy se platí také poloviční příspěvky. Tréninky končí v týdnu 5.-11.6. 2017. Závěrečnou akcí bude tradiční Zahradní párty ve středu 14.6.2017


Rozpis červen 2. týden - poslední týden sezóny

Případné změny hlaste svému trenérovi. Upozorňuji na povinnost příchodu na individuální lekci min. 15 minut před lekcí!!!

Povinné lékařské prohlídky

Na základě platné legislativy ČR, ČSTS s účinností od 1.7.2016 zavádí povinné lékařské prohlídky pro všechny členy účastnící se soutěží ve smyslu aktivní sportovní činnosti, a to v kategoriích D-M. Pro členy NRT a SCM platí od 1.5.2016 povinné sportovní prohlídky, a tyto budou vyžadovány

Pro páry třídy E (Hobby) stačí do konce roku 2016 prohlášení zákonného zástupce.

pro plnění reprezentačních povinností na titulárních soutěžích WDSF a soustředěních SCM a NRT. Lékařské i sportovní prohlídky mají platnost jeden rok, po uplynutí platnosti budou muset být obnoveny. Evidence proběhne prostřednictvím sekretariátu ČSTS. Pro soutěžící v sekci Tanec pro všechny a pro kategorii E bude vyžadováno jednorázové prohlášení o zdravotní způsobilosti.

Potvrzený formulář o zdravotní způsobilosti, případně jednorázové prohlášení pro kategorii E zasílejte na emailovou schránku zdravotni.zpusobilost@csts.cz.

Cílem vyhlášky je chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace jsou zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.

Více na webu ČSTS.

Rozpis soustředění 2016

Soutěže, kam jedeme:

a. Soutěže klubové - to jsou soutěže povinné pro všechny a bude na ně určený trenérský doprovod

b. Soutěže doporučené - soutěže, kterých by bylo dobré se také zúčastnit

Klubové s doprovodem: 

Doporučené: